Menu Zamknij

Specjalne potrzeby edukacyjne

1. Formy kształcenia specjalnego

Kształcenie specjalne dziecka niepełnosprawnego może być realizowane we wszystkich szkołach i przedszkolach:

  • ogólnodostępnych,
  • ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi (w których dzieci niepełnosprawne uczą się razem z pełnosprawnymi rówieśnikami),
  • integracyjnych (w których wszystkie oddziały są integracyjne),
  • ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi,
  • specjalnych (wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych)
  • w różnego typu ośrodkach (np. rewalidacyjno-wychowawczych, socjoterapii).

Lista placówek edukacyjnych w Gliwicach https://edukacja.gliwice.eu/

Lista placówek z oddziałami integracyjnymi:

Nazwa szkoły / placówkiZespół SzkółDane kontaktowe
VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Integracyjnymi w GliwicachZSO-5Gliwice, ul. Sikornik 34 44-122 Gliwice tel. 32 232 25 01 sekretariat@zso5.gliwice.eu
Przedszkole Miejskie nr 5 „Tęcza” w GliwicachZSP-5 Gliwice, ul. Kozielska 73 44-121 Gliwice Tel. 32 238 39 55
sekretariat@zsp5.gliwice.eu
Przedszkole Miejskie z Oddziałami integracyjnymi nr 28 w GliwicachZSP-4 Gliwice, ul. Ignacego Paderewskiego 70 44-105 Gliwice Tel. 32 279 43 84 sekretariat@zsp4.gliwice.eu
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40w GliwicachZSP-14Gliwice, ul. Henryka Sienkiewicza 9 44-100 Gliwice Tel. 32 231 16 25 sekretariat@zsp14.gliwice.eu
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w GliwicachZPM-1 Gliwice, ul. Wiślana 12 44-119 Gliwice Tel. 32 331 25 84 sekretariat@zpm1.gliwice.eu
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w GliwicachZSP-7 Gliwice, ul. Adama Mickiewicza 65 44-100 Gliwice Tel. 32 231 87 94 sekretariat@zsp7.gliwice.eu
Przedszkole Miejskie nr 16 w GliwicachZSP- 6Gliwice, ul. Sportowa 17 44-100 Gliwice Tel. 32 231 09 62 sekretariat@zsp6.gliwice.eu
Przedszkole Miejskie nr 17 w GliwicachZSP-2Gliwice, ul. Kopernika 63 44-117 Gliwice tel. 234 92 74 sekretariat@zsp2.gliwice.eu
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach  6Gliwice, ul. Górnych Wałów 19 44-100 Gliwice Tel. 32 231 45 56 sekretariat@pm21.gliwice.eu
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w GliwicachZSP-5Gliwice, ul. Kozielska 39 44-121 Gliwice Tel. 32 237 99 50 sekretariat@zsp5.gliwice.eu
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w GliwicachZSP-7 Gliwice, ul. Juliusza Ligonia 36 44-100 Gliwice Tel. 32 231 88 61 sekretariat@zsp7.gliwice.eu
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach  14Gliwice, ul. Władysława Stanisława Reymonta 18a 44-103 Gliwice Tel. 32 237 09 28 sekretariat@sp21.gliwice.eu
Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach  6Gliwice, ul. Staromiejska 24 44-109 Gliwice Tel. 32 234 25 46 sekretariat@sp29.gliwice.eu
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w GliwicachZSP-4 Gliwice, ul. Obrońców Pokoju 4 44-105 Gliwice Tel. 32 279 33 92 sekretariat@zsp4.gliwice.eu
Szkoła Podstawowa nr 23 w GliwicachZSP-16 Gliwice, ul. Sikornik 1 44-100 Gliwice Tel. 32 239 13 63 sekretariat@zsp16.gliwice.eu
Szkoła Podstawowa nr 12 w GliwicachZSP-2Gliwice, ul. Kopernika 63 44-117 Gliwice Tel. 32 238 19 98 sekretariat@zsp2.gliwice.eu
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach  11Gliwice, ul. Ignacego Daszyńskiego 424 44-151 Gliwice Tel. 32 234 82 21 sekretariat@sp3.gliwice.eu
Szkoła Podstawowa nr 36 w GliwicachZSP-6Gliwice, ul. Robotnicza 6 44-100 Gliwice Tel. 32 231 25 63 sekretariat@zsp6.gliwice.eu
Szkoła Podstawowa nr 30 w GliwicachZSO-5 Gliwice, ul. Sikornik 34 44-122 Gliwice Tel. 32 232 25 01 sekretariat@zso5.gliwice.eu

Źródło: Wydział Edukacji UM Gliwice, dane na dzień: 26.09.2023

Szkoły specjalne:

  1. Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach ul. Dolnej Wsi 74 ( VII klasa Szkoły Podstawowej z oddziałami dla uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnych w zakresie ruchu, wzroku, słuchu, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, w normie intelektualnej; Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, IX Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży niepełnosprawnej, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.)
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gliwicach ul. Gierymskiego 7 (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 im. J. Joteyki w Gliwicach, Przedszkole Specjalne nr 1).

Inne ośrodki: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1 w Gliwicach, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gliwicach, Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, Ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy w Gliwicach)

Decyzję o wyborze formy kształcenia (ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej) podejmują rodzice (opiekunowie prawni dziecka). W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zaleca najkorzystniejsze formy kształcenia dziecka.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

4. Orzekanie o rodzaju kształcenia

5. Uprawnienia dziecka /ucznia niepełnosprawnego