Menu Zamknij

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach

Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach

Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach na kadencję na lata 2024-2027.

Podstawą prawną określającą funkcjonowanie, organizację oraz tryb działania Rady jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta.

Do zadań Rady należy:

  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacja ich praw,
  2. Opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. Ocena realizacji programów,
  4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Gliwice pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Rada składa się z 5 osób:
Kinga Franczyk – przedstawiciel Fundacji Tośka i Przyjaciele,
Adam Kryś – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice,
Justyna Legaszewska – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom”,
Krystyna Skrodzka – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski, Koło w Gliwicach,
Katarzyna Wessely-Woźniczka – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice.

Kadencja Rady trwa 4 lata. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Link do zarządzenia: Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach na kadencję na lata 2024-2027