Menu Zamknij

Uprawnienia dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością

Jakie uprawnienia przysługują dziecku z orzeczoną niepełnosprawnością?

 • pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
 • pomoc psychologiczna dla rodziców,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy – na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
 • zakup leków poza kolejnością,
 • opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa)
 • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej,
 • opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
 • kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
 • inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
 • DOK, czyli Dziecięca Opieka Koordynowana to ośrodki realizujące kompleksową opiekę nad dzieckiem.
  • Uprawnieni: dzieci do lat 3, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu  (zaświadczenie “za życiem”) oraz  noworodki urodzone przedwcześnie przed ukończeniem
   33. tygodnia ciąży z bardzo małą masą urodzeniową, wymagające specjalistycznej opieki.
  • Opieka może być sprawowana do 3. roku życia dziecka, przy czym po upływie każdego roku lekarz prowadzący w porozumieniu ze specjalistycznym zespołem podejmuje decyzję o jej kontynuacji, bądź zakończeniu.
  • Jaki jest cel takiej opieki? Kompleksowa opieka nad dzieckiem, w pełni dostosowana do konkretnego schorzenia, ma na celu całkowite wyeliminowanie zaburzeń i dalszy normalny rozwój dziecka lub zapobieganie utrwalaniu się niepełnosprawności i dalszy, względnie prawidłowy rozwój dziecka z koniecznością tylko niewielkiej pomocy terapeutycznej.
  • W województwie śląskim program realizowany jest w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach. tel. 32 207 19 70, 32 207 17 77.
 • Oferta Ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy (OKRO) w Gliwicach w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” znajduje się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul.Gierymskiego7, 44-102 Gliwice tel. 32231 42 01. Ośrodek powstał w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodzin w tym pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy zobowiązany jest do świadczenia wsparcia dzieciom i ich rodzicom z terenu całego powiatu.