Menu Zamknij

Usługi transportowe

Usługi transportowe przeznaczone są dla niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic. Prawo do korzystania z transportu mają osoby z niepełnosprawnością, z ograniczoną możliwością poruszania się, będące mieszkańcami Gliwic.

Pierwszeństwo w przewozach mają osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach inwalidzkich. Opiekun osoby z niepełnosprawnością ma prawo do bezpłatnego przejazdu z tą osobą.

Szczegóły realizacji usługi dostępne są tu: Transport

Pomoc w w/w zakresie organizuje:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 9,

44-100 Gliwice

e-mail: ds@ops.gliwice.eu