Menu Zamknij

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) oraz osób upośledzonych umysłowo (typ B). W oparciu o Ustawę „Za życiem” w ośrodku mogą znaleźć wsparcie również osoby z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną.

Środowiskowy Dom Samopomocy to miejsce, gdzie można znaleźć:

 • profesjonalną pomoc medyczną i psychologiczną
 • wsparcie i zrozumienie
 • możliwość ciekawego spędzenia czasu i nabycia nowych umiejętności.

W ramach dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są różnorodne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego i psychoedukacyjnego, w tym:

 • indywidualne konsultacje z psychologiem
 • indywidualne poradnictwo konsultanta psychiatry
 • psychoedukację

Zajęcia z zakresu terapeutyczno-edukacyjnego, w tym:

 • zajęcia manualne (rękodzielnictwo, ceramika, fotografia, zajęcia stolarskie, zajęcia plastyczne)
 • zajęcia edukacyjno-rewalidacyjne
 • zajęcia parateatralne
 • zajęcia relaksacyjne
 • zajęcia informatyczne(nauka obsługi komputera, nauka obsługi internetu)

Zajęcia z zakresu treningów praktycznych i społecznych, w tym:

 • trening z zakresu umiejętności rozwiązywania problemów międzyludzkich
 • trening z zakresu komunikacji interpersonalnej
 • trening asertywności
 • trening umiejętności poszukiwania pracy
 • trening kulinarny z elementami treningu budżetowego
 • trening funkcjonowania w codziennym życiu (trening dbania o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych)
 • trening umiejętności interpersonalnej
 • trening spędzania wolnego czasu

W ramach działań Środowiskowego Domu Samopomocy funkcjonuje galeria „Sklepik z  marzeniami”  realizując program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi – wspiera działania integrujące osoby niepełnosprawne w sferze zdrowia psychicznego z mieszkańcami Gliwic. W sklepiku cyklicznie prezentowana jest twórczość niezależnych różnorodnych artystów.

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy to również spotkania klubowe dla byłych uczestników ŚDS oraz osób oczekujących na przyjęcie do ośrodka. Celem tych spotkań jest nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów towarzyskich, podtrzymywanie więzi, rozwijanie aktywności oraz doraźne wsparcie.

Realizator zadania:

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Sikorskiego 134

44-103 Gliwice
tel. 32 270 07 65
e-mailsds@sds.gliwice.eu