Menu Zamknij

Oferta Warsztatów Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka stwarzająca osobom z niepełnosprawnościami niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Cele działania warsztatu:

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników, poprzez zajęcia rehabilitacyjne, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie. Realizacji powyższych celów służą terapie zajęciowe zmierzające do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby z niepełnosprawnością, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań.

Uczestnicy warsztatów:

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby z niepełnosprawnością, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Na terenie Gliwic funkcjonują dwie placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej:

Funkcjonowanie WTZ nadzoruje:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 9,

44-100 Gliwice

e-mail: ds@ops.gliwice.eu