Menu Zamknij

Usługi sąsiedzkie

Młoda kobieta w różowej bluzce trzyma za rękę seniorkę w szarym sweterku. Uśmiechają się do siebie

W czwartek 22 lutego 2024 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacyjnego, pilotażowego programu usług sąsiedzkich.

Usługi sąsiedzkie przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. To usługa skierowana do osób samotnych, starszych, niejednokrotnie z  niepełnosprawnościami, którzy ze względu na swój stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem i prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z bliskim, który również jest osobą wymagającą wsparcia.

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi sąsiedzkie realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. Zakres tych usług obejmuje czas od 1 do 7 godzin tygodniowo i może stanowić uzupełnienie opieki specjalistycznej – usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wysokość, zakres oraz miejsce świadczenia usług są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości wnioskodawców, opierając się na szczegółowej ocenie ich sytuacji życiowej, samodzielności, możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę.

Pomoc świadczona w ramach usług sąsiedzkich będzie odpłatna, zgodnie ze stawką godzinową wynoszącą 34,50 zł/h. W uzasadnionych przypadkach seniorzy mogą ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, np. pełne zwolnienie z opłat może być przyznane w sytuacji, gdy analiza budżetu domowego wykazuje, że senior nie jest w stanie pokryć kosztów lub gdy w rodzinie występują szczególne trudności finansowe, takie jak długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność czy klęski żywiołowe lub inne zdarzenia losowe.

Usługi sąsiedzkie w części realizowane będą ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 oraz z budżetu miasta Gliwice.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach pod nr tel. 32/335-97-14.