Menu Zamknij

Transport PKP – usługa asysty dla osób z niepełnosprawnością

Asystent w podróży koleją

PKP S.A. zapewnia usługę asysty dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej podczas przemieszczania się po terenie dworca kolejowego, peronów, przejść podziemnych, kładek i innych ciągów komunikacyjnych, na których dozwolone jest poruszanie się pieszych. Asystę związaną z wejściem i wyjściem do i z pociągu realizuje drużyna konduktorska.

Kiedy i jak zgłosić przejazd?
Planując podróży pociągiem, pasażer powinien zgłosić swój przejazd i potrzebę asysty u przewoźnika minimum 24 godzin przed planowaną podróżą, wybierając jeden z poniższych sposobów:

  • telefonicznie pod numerem infolinii przewoźnika (np. Koleje Śląskie, PKP InterCity)
  • drogą elektroniczną na wskazany przez przewoźnika adres e-mail
  • przez formularz zgłoszeniowy (jeśli przewoźnik prowadzi możliwość zgłoszenia drogą elektroniczną)

Dane kontaktowe przewoźników kolejowych do zgłaszania przejazdu osób z niepełnosprawnością

Jak rozpocząć podróż?
Osoba o ograniczonej sprawności ruchowej powinna przybyć na dworzec w czasie nie krótszym niż 30 minut przed planowanym odjazdem pociągu. To czas potrzeby na bezpieczne i spokojne dotarcie do pociągu. Miejscem spotkania pasażera z osobą świadcząca usługę asysty jest hol główny dworca w części oznaczonej specjalną, niebieską tablicą – miejsce oczekiwania dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

W przypadku wysiadania z pociągu pracownicy ochrony oczekują na pasażera na peronie, przy którym zatrzymuje się pociąg z ww. osobą. Asysta pracowników ochrony dworca odbywa się od miejsca oczekiwania pasażera do drzwi pociągu, którymi osoba będzie wsiadać lub od drzwi pociągu, z którego ww. osoba wysiada – do oznaczonego miejsca na dworcu lub do głównego wyjścia z obszaru stacji.

Jak zgłosić potrzebę asysty na dworcu?
Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy w poruszaniu się tylko po terenie dworca. Takiego zgłoszenia należy dokonać dzwoniąc odpowiednio wcześniej pod nr tel. 22 474 13 13, wypełniając formularz lub kontaktując się drogą elektroniczną, wysyłając maila na adres: pomocprm@pkp.pl – wówczas w ciągu maksymalnie 30 minut od przyjęcia zgłoszenia ochrona na danym dworcu będzie gotowa do udzielenia asysty.

Szczegółowe informacje oraz wykaz dworców gdzie świadczona jest usługa asysty dostępne są na stronie PKP S.A. a także na stronie Urzędu Transportu Kolejowego