Menu Zamknij

Dostępne Mieszkanie – wciąż można składać wnioski w programie PFRON

PFRON przypomina o możliwości skorzystania ze środków w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” – Dostępne mieszkanie. Jest on skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i:
• ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjść na zewnątrz,
• posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
• nie ukończyłeś 65 roku życia,
możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Miasto Gliwice bierze udział w programie – jego realizacją zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl
Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu.