Menu Zamknij

Spotkanie dzieci z mieszkańcami DPS Nasz Dom

Uczestnicy DPS z dziećmi przy stole

7 czerwca 2023 r w Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom w Gliwicach miało miejsce wyjątkowe spotkanie międzypokoleniowe z przedszkolakami z grupy „Sówki” Przedszkola Miejskie Nr 29 w Gliwicach – ZSP Nr 15. Pomysł spotkania narodził się z inicjatywy Pani Agnieszki Dudy – nauczycielki przedszkola oraz radnej Zarządu Dzielnicy Sikornik.

Celem spotkania była integracja międzypokoleniowa i wspólna aktywność dzieci z przedszkola z seniorami z Domu Pomocy Społecznej NASZ DOM. Wspólna aktywność polegała na układaniu puzzli dzieci z mieszkańcami Domu –  osobami starszymi i z niepełnosprawnościami, co dało możliwość lepszego zrozumienia, okazania szacunku w relacjach pomiędzy pokoleniami i stworzenie zintegrowanej społeczności. Dla obydwu pokoleń wymiana stała się źródłem lepszego zrozumienia, przyjaźni i radości życiowej, ułatwiła spojrzenie na siebie nawzajem z większą otwartością, wrażliwością i tolerancją. Międzypokoleniowe działania pokazują, że jesteśmy dla siebie potrzebni, a nasze kontakty mogą przynieść wiele obopólnej radości. Podczas spotkania nie zabrakło uśmiechów, dobrych słów i akceptacji.

Spotkanie nie odbyłoby się bez wsparcia Rada Dzielnicy Sikornik, dzięki której zakupiono puzzle oraz lasery.

Uczestnicy DPS z dziećmi przy stole
fot. A.Duda
Uczestnicy DPS z dziećmi przy stole
fot.A.Duda
fot.A.Duda

Relacja z wydarzenia https://www.facebook.com/dpsnaszdom/ i https://www.facebook.com/radasikornikhttps://www.facebook.com/radasikornik