Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Plik dokumentów

Zarządzeniem nr PM – 7119/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 grudnia 2022 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przyznano dotację na poniższe zadania:

  1. Fundacja Różyczka, zadanie pt. „II Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe Osób z Niepełną Sprawnością Memoriał Ryśka Pilcha” w wys. 20.000,00 zł.
  2. Fundacja Tośka i Przyjaciele, zadanie pt. „Tośka i Przyjaciele – mamy tę Moc, czyli kolorowe skarpetki w akcji” w wys. 15.000,00 zł.
  3. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Gliwicach, zadanie pt. „Być aktywnym – niewidomy w społeczeństwie” w wys. 18.000,00 zł.