Menu Zamknij

Dostępne mieszkanie

Domek i napis Dostępne mieszkanie oraz napis Samodzielność-Aktywność-Mobilność

Miasto Gliwice przystąpiło do programu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Jednym z modułów tego programu jest projekt pn. „Dostępne mieszkanie” zapewniający mieszkanie wolne od barier architektonicznych.

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:

• ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
• posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
• nie ukończyłeś 65 roku życia,

możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia: sow.pfron.org.pl

Wniosek można złożyć w każdym czasie, nie później niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/