Menu Zamknij

Nabór wniosków Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

zdjęcie ilustracyjne - osoba na wózku inwalidzkim wraz z opiekunem

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wnioski będą mogły być realizowane po podpisaniu umów między Wojewodą Śląskim a miastem Gliwice dotyczących powyższych programów.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:
– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Realizatorem programów jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. Wnioski oraz niezbędne dokumenty i informacje dotyczące zasad uczestnictwa i naboru dostępne są na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej: