Menu Zamknij

Biblioteka łączy

ilustracja do wydarzenia - otwarta książka, z drabiną i postaciami

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach uzyskała grant w wysokości 187.293,00 zł na realizację projektu „Biblioteka łączy”. Jego celem jest wprowadzenie ułatwień w korzystaniu z usług i oferty kulturalnej Biblioteki. Szkolenia całego personelu podniosą kompetencje pracowników w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostępności cyfrowej.
Najwięcej ułatwień pojawi się w Bibliotece Centralnej. Zakupiono pętle okienkowe (dostępne również w Filii nr 5 na osiedlu Sikornik oraz Filii nr 17 na osiedlu Milenium). Pętla w sali konferencyjno-wystawowej zwiększy dostępność organizowanych spotkań autorskich, wystaw czy warsztatów. Pętla wzmacnia odbiór komunikatów, ułatwia poruszanie się po budynku oraz usprawnia poszukiwania przez czytelnika interesujących go pozycji książkowych.

Dodatkowo zakupiono urządzenie, którego główną funkcją jest wyświetlanie powiększonego tekstu książek czy gazet na dużym ekranie. Prosty w obsłudze panel umożliwia regulację ostrości oraz kontrastu według potrzeb czytelnika, osoby z niepełnosprawnością. Zakupiono również krzesło za pomocą którego można bezpiecznie i łatwo ewakuować osobę z ograniczoną zdolnością poruszania się.

W kolejnym etapie realizacji grantu planuje się m.in. zakupienie:

  • dziesięciu czytaków do odtwarzania cyfrowych książek do słuchania dla osób z dysfunkcją wzroku,
  • audiobooków i książek z dużą czcionką,
  • dostosowanie strony internetowej.

Biblioteka zaprasza na spotkania autorskie, wystawy prezentujące twórczość osób ze szczególnymi potrzebami i warsztaty z udziałem tłumacza PJM.

Przedsięwzięcie jest częścią programu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.
Więcej informacji na stronie www.biblioteka.gliwice.pl