Menu Zamknij

Kolejne działania ZDM w zakresie poprawy dostępności

Dwa miejsca parkingowe oznakowane jako miejsca dla osób z niepełnosprawnością. W tle bloki mieszkalne.

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że dobiegł końca kolejny etap prac związanych z dostosowaniem infrastruktury drogowej do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi. Polegały one na obniżeniu krawężników między miejscami postojowymi a chodnikiem. Prace przeprowadzono przy ulicy Berbeckiego w rejonie banku, przy ulicy Strzody w rejonie szkoły podstawowej, przy ulicy Wybrzeże Armii Krajowej, a także przy ulicy Dworcowej w rejonie nr 25 i przy ulicy Gruszczyńskiego w rejonie nr 3.

W ostatnim czasie to nie jedyne zrealizowane przez ZDM rozwiązania, których celem jest ułatwienie w poruszaniu, a nade wszystko zwiększenie bezpieczeństwa w pasach drogowych osobom z niepełnosprawnościami. W tym roku w rejonie skrzyżowania ulic: Kozielskiej i Okulickiego – przy przejściach – zabudowano kostkę integracyjną z charakterystycznymi okrągłymi wypustkami. Są one informacją dla osoby niewidomej lub niedowidzącej o bezpośredniej bliskości jezdni. Podobne rozwiązanie wprowadzone zostało przy przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Lutyckiej i Pszczyńskiej.

Pracownicy Zarządu Dróg Miejskich sukcesywnie weryfikują miejsca w infrastrukturze drogowej, gdzie należy zlikwidować bariery lub wprowadzić bezpieczne rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami.