Menu Zamknij

Finał Międzyszkolnego Projektu Chóralnego ,,Równe Szanse”

W sali gimnastycznej grupa dzieci w wieku szkolnym. Ubrane są w białe koszule i ciemne spodnie lub spódnice. Śpiewają. Nauczycielka w białej koszuli i czarnych spodniach dyryguje. W tle napis "Pięknie żyć. Międzyszkolny projekt chóralny Równe Szanse"

4 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach, odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszej edycji Międzyszkolnego Projektu Chóralnego ,,Równe Szanse”, w której uczestniczyło sześć szkół ZSOS nr 7, SP nr 15, SP nr 6 z Oddziałami dwujęzycznymi, SP nr 28, SP nr 9 oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej.

Głównymi celami przedsięwzięcia było poznanie przez uczniów swoich mocnych i słabych stron, zwiększanie wiary we własne możliwości, rozwijanie zainteresowań i umiejętności wokalnych, integracja środowisk szkolnych, promowanie działań artystycznych w środowisku lokalnym oraz rozwijanie kreatywności i współpracy uczestników projektu.

Uczniowie brali udział w cyklicznych warsztatach na terenie ZSOS nr 7 w Gliwicach, podczas których rozwijali swoje umiejętności wokalne, pracowali nad właściwą dykcją i emisją głosu, wykonywali ćwiczenia śpiewu indywidualnego i zespołowego poprzez naukę piosenki ,,Pięknie żyć”. Ważnym etapem realizacji projektu był występ dla lokalnej społeczności podczas pikniku integracyjnego w ramach miejskich obchodów Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Wielki finał projektu nastąpił 4 czerwca. Tego dnia wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia spotkali się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, gdzie od wczesnych godzin porannych brali udział w warsztatach: tanecznych, wokalnych, dykcyjno-emisyjnych, bębniarskich oraz w plenerze malarskim. Całość wydarzenia zwieńczył wspólny koncert.