Menu Zamknij

iPFRON+ – poznaj system, skorzystaj z infolinii

Logo systemu iPFRON+

iPFRON+ to system służący do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programów i działań realizowanych bezpośrednio przez PFRON. W tym miesiącu uruchomiona została bezpłatna infolinia 800 007 140, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Pod wskazanym numerem można uzyskać informacje dotyczące nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania danych w pola formularza wniosku, wypełniania pól formularza wniosku czy problemów technicznych w działaniu aplikacji.

Jeśli chcesz lepiej poznać System iPFRON+, możesz:

  • skorzystać z kursów dostępnych na kanale youtube: https://www.youtube.com/@ipfronplus/playlists – oddzielne zestawy filmików przygotowano dla osób z niepełnosprawnościami, organizacji pozarządowych i zakładów pracy chronionej. Wszystkie materiały video są również udostępnione w wersji z tłumaczeniem na Polski Język Migowy;
  • wziąć udział w szkoleniach e-learningowych dostępnych na stronie: https://edukacja.pfron.org.pl/ – zawierają one informacje o projekcie iPFRON+, instruktaże pomocne w sprawnym poruszaniu się po aplikacji, a także wiedzę o formach wsparcia udzielanych przez PFRON. 

Link do strony głównej Systemu iPFRON+

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.