Menu Zamknij

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej to ważna pomoc w życiu codziennym dla osób z niepełnosprawnościami.Dzięki pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnościami mogą podejmować aktywność społeczną. Asystent pomoże osobie potrzebującej w wykonywaniu codziennych czynności tj. pójście do sklepu, kina, na koncert, do urzędu, rodziny i znajomych.

Kto może skorzystać z usług asystenta

Mieszkańcy Gliwic:

a) dzieci do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanym na równi z powyższymi.

W czym pomoże asystent

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez osobę z niepełnosprawnością  miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby z niepełnosprawnością przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej,
  • w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

Asystent nie wyręcza uczestnika programu, a jedynie wspomaga wykonywane przez niego czynności.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany jest ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gliwicach.

Realizator Programu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach

ul. Bojkowska 20

44-100 Gliwice

tel. 516 040 156

tel. 32 332 44 50
Link do informacji: https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/niepelnosprawnosc/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej/