Menu Zamknij

Pomoc pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Zespół pracy socjalnej i usług do spraw osób z niepełnosprawnościami, długotrwale chorych i uzależnionych.

W Gliwicach praca socjalna na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic prowadzona jest przez Zespół pracy socjalnej i usług do spraw osób
z niepełnosprawnościami, długotrwale chorych i uzależnionych. Zespół podejmuję działania z zakresu szeroko rozumianej pracy socjalnej m.in. w obszarze poprawy jakości życia. W ramach usług społecznych Zespół pomaga skorzystać z dostępnych możliwości i uprawnień w tym z wykorzystaniem środków  PFRON i związanych
z orzecznictwem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, świadczeniami ZUS. Ułatwia dostęp do świadczeń lekarskich osobom niesamodzielnym oraz załatwianie spraw urzędowych. Zespół zajmuje się organizowaniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dane do kontaktu:

Zespół pracy socjalnej i usług do spraw osób z niepełnosprawnościami, długotrwale chorych i uzależnionych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Bojkowska 20 (I piętro).

tel. 32 232 07 02, 32 401 03 51, 32 232 09 01

e-mail: zpsu3@ops.gliwice.eu

Godziny przyjęć osób przez pracowników socjalnych:

Poniedziałek 9:00 – 11:00, 13:00 – 16:30

Wtorek, środa, piątek 8:00 – 10:00 Czwartek 13:00 – 15:00