Menu Zamknij

Zaproszenie na spotkania i konsultacje w zakresie obsługi generatora eNGO

Obraz dekoracyjny

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych zaprasza do udziału w spotkaniach i konsultacjach dla NGO w zakresie obsługi Generatora eNGO.

Od 1 sierpnia 2023 r. przy składaniu ofert i wniosków zgłoszonych w ramach konkursów i naborów oraz przy składaniu ofert pozakonkursowych w zakresie zadań określonych w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, o zdrowiu publicznym, o sporcie, a także w uchwale Rady Miasta nr XXXVIII/803/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – obligatoryjnie stosowana jest aplikacja eNGO.

Otwarte spotkania on-line odbędą się w dniach:

  • 08.11.2023 r. godzina 18:00 – 19:00
  • 29.11.2023 r. godzina 18:00 – 19:00

Zgłoszenia na spotkanie mogą być składane telefonicznie pod numerem 32 238-81-67 lub mailowo: ngo@gods.gliwice.pl

Istnieje również możliwość uzyskania wsparcia indywidualnego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum 3.0 tj. 8:00-18:00 po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem 32 238-81-67 lub mailowo ngo@gods.gliwice.pl