Menu Zamknij

Uwaga! Zmiana ważności orzeczeń przedłużonych na mocy przepisów covidowych!

Megafon, który emituje wykrzykniki

W Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r., poz. 852). Na jej mocy uchylone zostają przepisy, które przedłużały ważność orzeczeń o niepełnosprawności w związku z pandemią COVID-19 (art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

Uchwalona w marcu ustawa zawiera jednak przepisy przejściowe, aby orzeczenia nie utraciły swojej ważności z dnia na dzień. Art. 23 ustawy wskazuje, że orzeczenia przedłużone na mocy przepisów covidowych zachowują swoją ważność zgodnie z poniższym wyliczeniem:

  • te, których termin ważności upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  • te, których termin ważności upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
  • te, których termin ważności upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r.

Przedłużone orzeczenia są ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Nowe przepisy wchodzą w życie 6 sierpnia 2023 r.