Menu Zamknij

Lodołamacze 2023 – rusza XVIII edycja kampanii społecznej i konkursu

Już po raz osiemnasty Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON organizuje kampanię społeczną i konkurs „Pracodawca Wrażliwy Społecznie”, którego zwycięzcy otrzymają tytuł Lodołamacza 2023.

Celem kampanii jest zwiększanie pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym poprzez przełamywanie stereotypów i zwalczanie barier związanych z ich zatrudnieniem, zachęcanie do tworzenia dla nich nowych miejsc pracy oraz integrację. Kampania jest także szansą na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz docenienie zaangażowanych społecznie, otwartych pracodawców.

Od 8 maja do 15 sierpnia 2023 można zgłaszać kandydatów w konkursie „Pracodawca Wrażliwy Społecznie”. Tytuły Lodołamacza 2023 zostaną przyznane w następujących kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione
  • Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
  • Otwarty Rynek Pracy
  • Instytucja
  • Przyjazna Przestrzeń-Dostępność
  • Zdrowa Firma
  • Dziennikarz bez Barier
  • Biznes Odpowiedzialny Społecznie- Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG).

Link do strony internetowej kampanii, na której można znaleźć więcej informacji, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy.

Konkurs odbywa się pod patronatem Małżonki Prezydenta RP – Agaty Kornhauser-Dudy.