Menu Zamknij

Świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością

Świadczenie wspierające jest formą wsparcia finansowego, o które mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia. Jest to rozwiązanie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, tak aby dorosła już osoba z niepełnosprawnością mogła decydować jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie.

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o wydanie takiej decyzji składa się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, począwszy od 1 stycznia 2024 r. Wniosek można również złożyć za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Jest to dokument niezbędny, aby otrzymać świadczenie wspierające nawet jeżeli osoba legitymuje się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie wpływa na wydane wcześniej orzeczenie.

Ustalenie osobie z niepełnosprawnością poziomu potrzeby wsparcia nie jest obowiązkowe. Osoby samodzielnie decydują czy chcą uzyskać ocenę. Jeżeli przyznana ilość punktów nie będzie satysfakcjonująca, można zrezygnować z ubiegania się o świadczenie wspierające.

Świadczenie wspierające jest niezależne od dochodów. Można pobierać równocześnie rentę i świadczenie uzupełniające. Stanowi ono dodatkowy dochód.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie wspierające ?

Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej po otrzymaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • Platformę PUE ZUS
  • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
  • Bankowość elektroniczną.

Uwaga!

Wnioskowanie o świadczenie wspierające w ZUS przez osobę z niepełnosprawnością winno być zgłoszone w Ośrodku Pomocy Społecznej, w przypadku pobierania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego. Brak zgłoszenia może skutkować świadczeniami nienależnie pobranymi.

Wypłata świadczenia

Świadczenie wspierające będzie wypłacane w pierwszej kolejności, tj. od 2024 roku dla osób z niepełnosprawnością, które uzyskają najwięcej punktów. W kolejnych latach wypłacane zostaną świadczenia dla osób, które uzyskały mniejszą ilość punktów, zgodnie z poniższym harmonogramem:

I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt
II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt
III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70 do 77 pkt.

Kwota świadczenia uzależniona jest od uzyskania odpowiedniej liczby punktów i przysługuje w wysokości od 40% do 220% renty socjalnej.

Więcej szczegółów: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach pod numerem telefonu 32 335 96 14 wew. 9614 w godzinach od 7.00 do 14.00