Menu Zamknij

Sport i kultura fizyczna osób z niepełnosprawnościami – trwa nabór ofert w konkursie

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności uprawiające sport. M.in. pływaczka po amputacji ręki, chłopak na wózku grający w tenisa, chłopak z protezą nogi skaczący na skakance, narciarz po amputacji nóg.

Rozpoczął się nabór ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami w 2024 r.

W ramach konkursu można składać ofert na następujące przedsięwzięcia:

1. organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć treningowych dla osób z niepełnosprawnościami w różnych dyscyplinach sportu zgodnie ze specyfiką danego sportu;
2. udział zawodników z niepełnosprawnościami w sportowym współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym;
3. organizacja zawodów mistrzowskich, międzynarodowych i krajowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do składania ofert uprawnione są prowadzące działalność statutową w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1. organizacje pozarządowe,
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na realizację zadania Miasto Gliwice przeznacza kwotę 100.000,00 zł.

Ofertę należy złożyć za pomocą generatora eNGO (link do generatora) oraz dostarczyć wydruk z generatora, podpisany przez osoby uprawnione, do Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Za ofertę złożoną w terminie zostanie uznana wyłącznie taka, która została złożona w generatorze eNGO oraz wpłynie do Urzędu Miejskiego w Gliwicach w terminie do dnia 8 grudnia 2023 r. do godz. 15:00.

Link do zarządzenia Prezydenta Miasta z ogłoszeniem konkursowym zawierającym szczegóły dotyczące m.in. sposobu składania ofert, ich rozpatrywania oraz zasad i terminów realizacji zadań.