Menu Zamknij

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Mobilność osób z niepełnosprawnością

Obraz - logo PFRON

W ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia moduł „Mobilność osób z niepełnosprawnością”, w ramach którego można będzie uzyskać dofinansowanie części kosztów zakupu nowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego, tj. pojazdu, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością wymagającą poruszania się na wózku inwalidzkim.

Dofinansowanie może uzyskać osoba z niepełnosprawnością, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo  orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Uwzględniane jest też orzeczenie o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia: sow.pfron.org.pl

Nabór wniosków prowadzony będzie w czterech turach, ale nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu. Pierwsza tura przypada na termin 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.

Szczegóły można znaleźć na stronie PFRON.

Dodatkowych informacji i wsparcia w wypełnianiu wniosków udziela Śląski Oddział PFRON – numer telefonu kontaktowego: (32) 49 32 100.