Menu Zamknij

Platforma System Obsługi Wsparcia

Logo Systemu Obsługi Wsparcia połączone ze zdjęciem kobiety na wózku inwalidzkim na łące pełnej kwiatów

Przypominamy, że wnioski o dofinansowania ze środków PFRON można składać elektronicznie, za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia SOW. Wnioskowanie przez platformę jest możliwe każdego dnia i o dowolnej porze, niezbędny jest jedynie dostęp do internetu. Aby w pełni korzystać z SOW potrzebna jest także autoryzacja – uwierzytelnienie przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

System Obsługi  Wsparcia umożliwia:

  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z SOW można kontaktować się z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777, która działa w dni robocze od 9.00 do 17.00. Konsultanci pomogą w poruszaniu się w systemie, a także odpowiedzą na pytania dotyczące wypełniania wniosków.

Gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca, by właśnie poprzez SOW aplikować o dofinansowanie między innymi:

  • pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,
  • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.