Menu Zamknij

Ruszył nabór wniosków do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe.

Adresatami programu są organizacje pozarządowe lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem programu jest stworzenie infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych. Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe, w skrócie nazywane WSM, to domy, w których będą mogły żyć osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wysokiego poziomu wsparcia. WSM mają służyć zapewnieniu niezależności osobom z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia i codziennych czynności, przy jednoczesnym zapewnieniu świadczenia całodobowych usług wspomagających dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańców WSM.

Organizacje mogą składać wnioski od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. do godz. 23:59 bezpośrednio do PFRON w formie dokumentu elektronicznego – doręczanego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /PFRON/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PFRON.