Menu Zamknij

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu oraz zasad funkcjonowania rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych Wojewoda Śląski prowadzi rejestr tłumaczy polskiego języka migowego działających na terenie województwa śląskiego.

Rejestr dostępny jest stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach