Menu Zamknij

Osoby głuche i słabosłyszące w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Gliwicach mogą skorzystać z tłumacza języka migowego online oraz pomocy pracowników znających język migowy.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych, w Biurze Obsługi Interesantów na parterze urzędu, tel. 32-239-11-09, tel. kom 696 612 471.

Ponadto osoby posługujące się językiem migowym mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego online przy pomocy tabletu, który znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w filii UM przy ulicy Jasnej.

Dla osób z dysfunkcją słuchu dostępne są pętle indukcyjne. Pętle indukcyjne, umiejscowione w: Informacji Głównej (pętla przenośna), Biurze Podawczym, na stanowiskach wydziałów KM, SO i USC zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w Biurze Podawczym przy ulicy Jasnej 31a.

Informacje szczegółowe dla osób niesłyszących: UM Gliwice

Informacja o działalności Urzędu Miejskiego w Gliwicach w PJM