Menu Zamknij

Ogólnopolska wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Grafiki prezentujące sprzęty i technologie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami: wózek inwalidzki, aparat słuchowy, technologie dla osób niewidomych

Ruszyła ogólnopolska wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością. Realizatorem zadania jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS).

Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość wystąpienia o wypożyczenie potrzebnych im technologii wspomagających czy urządzeń, których nie są w stanie zakupić same ze względu na ich wysoki koszt. Dzięki wypożyczalni osoby z niepełnosprawnością mają możliwość konsultacji z doradcą PFRON, który pomoże w doborze najlepszego rozwiązania, dodatkowo będzie możliwość sprawdzenia, czy konkretna technologia wspomagająca zaspokoi potrzeby osoby zainteresowanej.

Kto może korzystać z usług wypożyczalni

1. Z usług świadczonych przez wypożyczalnię mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

2. Osoba z niepełnosprawnością może wypożyczyć technologię wspomagającą, jeżeli w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymała ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej, jak wnioskowana technologii wspomagającej.

3. Dopuszcza się możliwość wypożyczenia technologii wspomagającej osobie z niepełnosprawnością niespełniającej wymagań określonych powyżej, w przypadkach, gdy:
1) uzyskane dotychczas technologie wspomagające nie spełniają w momencie składania wniosku swoich funkcji, w związku ze zmianą sytuacji tej osoby (pogłębienie problemów wynikających z niepełnosprawności, zmiany rozwojowe, itp.) albo
2) uzyskane dotychczas technologie wspomagające uległy zniszczeniu, zużyciu lub zostały utracone z przyczyn niezależnych od tej osoby.

Wnioskodawca do wniosku o wypożyczenie załącza zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Warunkiem wypożyczenia technologii wspomagającej jest zawarcie przez wnioskodawcę z RARS umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% ceny zakupu danej technologii. Umowa wypożyczenia technologii wspomagającej zawierana jest z wnioskodawcą na jeden rok, albo na okres krótszy wynikający z okresu ważności orzeczenia. Umowa może ulec przedłużeniu na kolejny rok.

Jak złożyć wniosek

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Dodatkowe informacje:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wypozyczalnia-technologii-wspomagajacych-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/