Menu Zamknij

Fundusze z PFRON na zakup środków transportu dla gliwickich przedszkolaków i uczestników WTZ Caritas pozyskane

obraz - logo PFRON

Miasto Gliwice pozyskało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu Program wyrównywania różnic między regionami III – likwidacja barier transportowych fundusze na zakupu nowych środków transportu do przewozu osób z niepełnosprawnością dla:

  1. Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Gliwicach dot. zakupu autobusu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – dofinansowanie w wys. 330 000,00 zł
  2. Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym dot. zakupu 9-osobowego busa – dofinansowanie w wys. 110 000,00 zł.

Pozostałe środki na zakup autobusu i busa zostaną dołożone ze środków własnych ww. organizacji.

Obecnie trwa procedura zakupu powyższych pojazdów.

Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym to stowarzyszenie, które w Gliwicach prowadzi wiele działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, między innymi przedszkole niepubliczne dla dzieci z niepełnosprawnością. Placówka realizuje wychowanie przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością wraz z przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole. Zakupiony samochód umożliwi sprawny i bezpieczny dowóz niepełnosprawnych dzieci do przedszkola i do domu. Dzieci w Przedszkoli uczestniczą w zajęciach wychowawczo-dydaktycznych, terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz w zajęciach indywidualnych z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej, fizjoterapeutą. Nabyte w Przedszkolu umiejętności pomagają dzieciom w kontynuowaniu nauki w szkole. Własny środek transportu umożliwi również organizację wycieczek dla dzieci, a co za tym idzie szerszy udział przedszkolaków w życiu lokalnej społeczności, integrację, współpracę z innymi placówkami, udział w ciekawych wydarzeniach miasta.

Natomiast Caritas Diecezji Gliwickiej prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Ziemi Gliwickiej w Gliwicach, w których uczestniczy obecnie 69 osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia odbywające się w warsztatach dają możliwość osobom z niepełnosprawnościami uczestniczenia w rehabilitacji społeczno-zawodowej. Zakupiony autobus umożliwi dowóz do placówki i powrót do domu osobom, które nie są w stanie o własnych siłach dotrzeć do placówki z racji dysfunkcji ruchowej, czy też brakiem należytej orientacji w poruszaniu się po mieście z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lub chorobę psychiczną. Nowy autobus zastąpi stary, awaryjny autobus obecnie eksploatowany. Nowy autobus umożliwi również korzystanie z przewozu wszystkim uczestnikom WTZ m.in. w przypadku dojazdów na praktyki, imprezy o charakterze społeczno-kulturalnym, sportowym, na zajęcia hipoterapii, zawody sportowe, festiwale, konkursy muzyczno-teatralne, wycieczki edukacyjno-terapeutyczne.