Menu Zamknij

Nowy mikrobus dla dzieci z niepełnosprawnościami

Biały mikrobus na tle żółtego budynku. Na samochodzie naklejki z logo PFRON i Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Miasto Gliwice pozyskało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe na zakup nowego mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością dla Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Słowackiego 58 B, prowadzonego przez Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym od wielu lat prowadzi wielospecjalistyczne i kompleksowe działania na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami: Przedszkole specjalne – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, Gliwicki Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (GORW) oraz Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny (GOAR).

Przedszkole niepubliczne realizuje wychowanie przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością wraz z przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole. Zakupiony samochód umożliwi sprawny i bezpieczny dowóz dzieci do przedszkola i do domu. Zajęcia w przedszkolu odbywają się od poniedziałku do piątku, dzieci uczestniczą w zajęciach wychowawczo-dydaktycznych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, a także w zajęciach indywidualnych – z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej czy z fizjoterapeutą. Nabyte w przedszkolu umiejętności pomagają dzieciom w kontynuowaniu nauki w szkole – specjalnej, integracyjnej, powszechnej.

Nowy bus umożliwi również organizację wycieczek dla dzieci, a co za tym idzie szerszy udział przedszkolaków w życiu lokalnej społeczności, integrację, współpracę z innymi placówkami, udział w ciekawych wydarzeniach miasta. Dodatkowo poprzez możliwość dowozu dzieci do przedszkola, rodzice dzieci mają możliwość wykonywania pracy zarobkowej, a tym samym poprawienia sytuacji materialnej rodziny.

Zakup dziewięcioosobowego busa możliwy był dzięki Miastu Gliwice, które pozyskało środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III – obszar D likwidacja barier transportowych” na zakup środka transportu w wysokości 110.000,00 zł, resztę środków dołożyło Stowarzyszenie – całkowita wartość zakupionego pojazdu wyniosła 194.204,70 zł.