Menu Zamknij

Nowy autobus dla Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Gliwickiej

Miasto Gliwice pozyskało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe na zakup nowego autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Gliwickiej w Gliwicach.

Caritas Diecezji Gliwickiej niesie pomoc osobom z niepełnosprawnością już ponad 25 lat. Czyni to w obszarze placówek, które prowadzi, jak również poprzez wolontariat parafialny i szkolny. Natomiast Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Gliwicach funkcjonują od 2 stycznia 2001 roku i mieszczą się przy ul. Toszeckiej 179. Swoją działalność kierują do osób pełnoletnich z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Celem Warsztatów jest przygotowanie uczestników, poprzez zajęcia rehabilitacyjne, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie.
Terapia prowadzona jest w pracowniach, m.in. gospodarstwa domowego, stolarskiej, obróbki szkła, muzyczno-teatralnej, plastycznej, rękodzieła artystycznego, florostyczno – ogrodniczej, aktywizacji zawodowej i praktyk, rehabilitacji ruchowej. Ważnym elementem terapii jest rehabilitacja społeczna gdzie podopieczni mają możliwość udziału zarówno w indywidualnych, jak i grupowych formach zajęć pod kierunkiem psychologa.

Zakup nowego autobusu był niezbędny, bowiem użytkowany codziennie, 18 letni autobus coraz częściej ulegał awariom, co generowało wysokie koszty napraw i konieczność wynajmowania transportu zastępczego.

Nowy autobus jest bezpieczny i komfortowy, przystosowany jest do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim. Zakup autobusu daje możliwość uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej bezpieczne dotarcie do placówki i powrót do domu. Ponadto nowy pojazd posłuży do przewozu uczestników w ramach organizowanych zajęć przez WTZ – wycieczki, praktyki, spotkania, zawody, tym samym dając możliwość osobom z niepełnosprawnością pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym a także integrację, współpracę z innymi placówkami, udział w ciekawych wydarzeniach miasta.

Zakup autobusu możliwy był dzięki Miastu Gliwice, które pozyskało środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III – obszar D likwidacja barier transportowych” na zakup środka transportu w wysokości 330.000,00 zł, resztę środków dołożył Caritas Diecezji Gliwickiej – całkowita wartość zakupionego pojazdu wyniosła 460.020,00 zł.

W tym roku to już drugi pojazd zakupiony dla osób z niepełnosprawnością, dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W lutym br. przy udziale miasta zakupiono nowy mikrobus do przewozu osób z niepełnosprawnością dla Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Słowackiego 58 B, prowadzonego przez Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.