Menu Zamknij

Czwarta edycja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mobilność osób z niepełnosprawnością

Na zielonym tle napis S-A-M! Samodzielność - Aktywność - Mobilność. Pod spodem schematyczny rysunek samochodu ze znaczkiem niepełnosprawności

Od 1 sierpnia 2024 r. od godz. 10.00 rusza czwarta już edycja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością, w ramach którego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela dofinansowania przy zakupie nowego lub używanego samochodu osobowego, dostosowanego do potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością.

Dostosowany pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera i kontynuowanie jazdy bez przesiadania się z wózka.

Beneficjentem programu może być osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Z dofinansowania do zakupu samochodu osobowego nie może skorzystać osoba, która została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie: https://sow.pfron.org.pl/ przez teletransmisję danych lub w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu. Aby złożyć wniosek trzeba posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany oraz mieć założone wcześniej konto na platformie SOW. Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w programie, przy czym wnioski nierozpatrzone pozytywnie w turze wcześniejszej lub, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków w danej turze mogą być składane ponownie w kolejnej turze.

Konieczne jest złożenie nowego wniosku w systemie SOW – nie ma możliwości wykorzystania wniosków z wcześniejszych tur naboru. Konieczne jest również załączenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie PFRON.