Menu Zamknij

Nabór wniosków – Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III na rok 2023

obraz - logo PFRON

Miasto Gliwice ogłasza, nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r. – obszar D likwidacja barier transportowych.
Zgodnie z programem istnieje możliwość pokrycia ze środków PFRON części kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie do zakupu środka transportu w obszarze D mogą składać:

  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON z obszaru D – likwidacja barier transportowych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r., będą przyjmowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, e-mail: zd@um.gliwice.pl, do dnia 31.01.2023 r. (obowiązuje data wpływu do UM Gliwice).

Szczegółowe informacje na temat „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. dostępne są na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UM Gliwice, II piętro, pokój 204, tel. 32 239-12-59.

Do pobrania: