Menu Zamknij

„Możemy więcej” – PFRON ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych

Na obrazku osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Od lewej: niewidomy mężczyzna w czerwonej bluzie prowadzący psa przewodnika, podskakujący młody człowiek z protezą nogi, ruda kobieta z protezą ręki, dziewczyna w bluzce w gwiazdki i czerwonej spódnicy na wózku inwalidzkim, chłopak z dwiema protezami nóg, ubrany w pomarańczowe szorty i opierający się na kulach oraz chłopak na wózku inwalidzkimi unoszący ręce w górę.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs nr 1/2023 pn. „Możemy więcej” dla organizacji pozarządowych w ramach zadań zlecanych z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski dotyczące:

  • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
  • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
  • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

W konkursie można się ubiegać o dofinansowanie nawet do kwoty 500 000,00 złotych. We wniosku należy zadeklarować wkład własny.

Wniosek o zlecenie realizacji zadań należy złożyć w systemie iPFRON+. System jest dostępny pod adresem: ipfronplus.pfron.org.pl.

Wnioski można składać od 24 października 2023 roku (od godziny 1200), do 5 grudnia 2023 roku (do godziny 1200).  

Link do szczegółowych informacji na stronie PFRON.