Menu Zamknij

Zdobądź pracę! Caritas Archidiecezji Katowickiej pomaga odnaleźć się na rynku pracy!

Pracownik firmy z niepełnosprawnością ruchową rozmawia przez telefon stacjonarny, prowadzi zdalną rozmowę przez telefon biurowy. Osoba na wózku inwalidzkim z przewlekłym stanem zdrowia rozmawiająca przez telefon.

Caritas Archidiecezji Katowickiej realizuje projekt aktywizacji zawodowej „Aktywni w pracy” skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które nie pracują, nie są w wieku emerytalnym, nie biorą udziału w innym projekcie aktywizacyjnym oraz są gotowe do podjęcia zatrudnienia. Wsparciem objętych zostanie 84 osób niepracujących posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z województwa śląskiego.
Pomoc w znalezieniu zatrudnienia świadczyć będą specjaliści związani ze śląskim rynkiem pracy m.in. doradca zawodowy, pośrednik pracy, psycholog, kreator kariery. Doradca zawodowy ustala indywidualny plan działania wskazujący ścieżkę zawodową uczestnika. Poza obligatoryjnym pośrednictwem pracy oraz dwudniowymi warsztatami aktywnego poszukiwania pracy – jeśli jest to uzasadnione – uczestnik kierowany jest na szkolenie zawodowe, staż zawodowy lub uzyskuje wsparcie psychologiczne.

Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

CV należy kierować na adres e- mail: agnieszka.rogula@caritas.katowice.pl
Kontakt:
Caritas Archidiecezji Katowickiej
Ul. Brata Alberta 4
40 – 020 Katowice

tel: 605 608 519
www.sprawni-on.pl zakładka Projekty
link: Aktywni w pracy