Menu Zamknij

Świadczenie wspierające – jak to działa?

Obrazek w kolorach białym, czarnym i zielonym. Po lewej niewidoma kobieta, po lewej mężczyzna na wózku. Między nimi banknoty i stosy monet. W tle kalendarz.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach – Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429). Link do szczegółowych informacji na stronach rządowych.

Uzyskanie świadczenia wspierającego będzie odbywać się w dwóch etapach:

1. Etap pierwszy

Uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez Wojewódzki Zespół ds. Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach przy ul. Powstańców 41a.

Aby osoba mogła ubiegać się o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony orzeczeniem MZON o stopniu niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym, lekkim (lub równoważnym wydanym przez  ZUS, KRUS, MON, MSWiA).

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia tj:

  • wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia,
  • kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem,

można pobrać na stronie: https://suw.bip.gov.pl/wzon/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci.html

  • dodatkowo do wniosku należy dołączyć  kopię orzeczenia o niepełnosprawności

Kopię (kserokopię) ważnego (wybranego) orzeczenia – przy czym obowiązek dołączenia kopii (kserokopii) orzeczenia dotyczy wyłącznie orzeczeń wydanych przed 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów przez ZUS, KRUS, MON lub MSWiA oraz orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o częściowej niezdolności do pracy wydanych przed 2011 r. przez ZUS oraz orzeczeń wydanych przed 2007 r. przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz inne organy.

Wniosek o uzyskanie  decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć:

  • pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach, ul. Powstańców Warszawy 41a, 40-024 Katowice
  • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  • elektronicznie – link do portalu Emp@tia,
  • za pośrednictwem powiatowego zespołu –  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 pok. 1 w następujących godzinach:

Poniedziałek: 8:00 – 16:30
Wtorek: 8:00 – 15:00
Środa: 8:00 – 15:00
Czwartek: 8:00 – 15:00
Piątek: 8:00 – 13:30

Więcej informacji na temat złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o poziomie wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 335 96 14 (wew. 9614) w godzinach od 7.00 do 14.00

Wszystkie złożone wnioski za pośrednictwem powiatowego zespołu będą w terminie do 7 dni od dnia złożenia przekazane do Wojewódzkiego Zespół ds. Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dane kontaktowe do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
mail: wzon.katowice@katowice.uw.gov.pl
tel. 32 20 77 813.

2. Etap drugi:

Po uzyskaniu decyzji o potrzebie wsparcia należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego.

Wniosek będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

Szczegółowych informacji na temat zasad otrzymania świadczenia wspierającego udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych – link do strony ZUS.