Menu Zamknij

Stypendia dla rodzin opiekujących się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym

Grafika informacyjna

Do 7 maja br. możliwe jest złożenie wniosku o stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES. Oferta wsparcia jest skierowana do rodzin, które:

  • sprawują opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 25 roku życia i jest w ciężkim stanie klinicznym – wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, np. wsparcia oddechu respiratorem czy karmienia dojelitowego,
  • oceniają swoją sytuację materialną jako trudną,
  • deklarują gotowość wykorzystania własnych możliwości radzenia sobie z trudnościami.

Forma pomocy jest ustalana indywidualnie dla każdej rodziny i przyznawana na okres jednego roku. Wnioski o wsparcie składa się drogą elektroniczną.

Link do szczegółowych informacji na temat programu stypendialnego i rekrutacji oraz formularza zgłoszeniowego.