Menu Zamknij

Rozpoczął się nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Na niebieskim tle po lewej stronie biała świnka skarbonka, rozsypane banknoty i monety oraz biały kalkulator. Po prawej stronie symbole niepełnosprawności, języka migowego, autyzmu.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące działalność statutową w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 571)

Cele zadania publicznego:

  1. działania na rzecz promowania modelu aktywnego stylu życia osób niepełnosprawnych;
  2. działania na rzecz doskonalenia umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych poprzez organizację szkoleń, warsztatów i konferencji oraz innych inicjatyw, w tym dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. działania na rzecz osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin/opiekunów
  4. wsparcie rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Na realizację zadania miasto Gliwice przeznacza kwotę 106.420,00 . Oferty należy składać w terminie do dnia 19.12.2023 r. do godz. 16.00

Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.

Szczegółowe informacje: https://bip.gliwice.eu/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2024-r-zadania-publicznego-w-dziedzinie-dzialalnosci-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych oraz https://gliwice.engo.org.pl/konkursy/114