Menu Zamknij

ProjektAntyprzeMOCNI

Lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Celem projektu jest rozwój wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie należących do grup ze szczególnymi potrzebami poprzez stworzenie i rozwój lokalnego modelu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Ponadto zakłada m.in. wytworzenie znaku jakości „wrażliwi na przemoc”, który będzie przydzielany organizacjom i podmiotom na co dzień mającym kontakt z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Utworzenie lokalnego modelu przyczyni się do rozwoju interdyscyplinarnej współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy. Wsparcie otrzymają przede wszystkim osoby zagrożone doświadczeniem przemocy w rodzinie pochodzące z grup defaworyzowanych tj. osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami.Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w GliwicachOperator Programu: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Strategii i Funduszy EuropejskichOkres realizacji projektu: 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r.