Menu Zamknij

Politechnika Śląska – Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami na Politechnice Śląskiej funkcjonuje od 1 lipca 2008 roku i jest częścią Centrum Obsługi Studiów. Biuro podlega Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia.

Celem Biura jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością dostępu do oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej na zasadzie równych szans oraz stwarzanie studentom i doktorantom Politechniki Śląskiej będącym osobami z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Usługi Biura skierowane są także do osób, które nie posiadają orzeczonej niepełnosprawności, lecz ich stan zdrowia utrudnia prawidłowy proces kształcenia. Usługi Biura skierowane są również do kandydatów na studia z niepełnosprawnością lub problemami zdrowotnymi.

Z pomocy Biura mogą korzystać wszyscy kandydaci, studenci i doktoranci z niepełnosprawnością, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.

W zakresie informacyjnym i doradczym Biuro świadczy usługi również pracownikom Politechniki Śląskiej.

Dane kontaktowe:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (ul. Akademicka 2A; 44-100 Gliwice, pok. 283)
tel. 32 237 23 50 (pon.- pt. 7:00-15:00)
e-mail: bon@polsl.pl

Bezpośredni kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami:
tel. 32 237 10 79 (pon.-pt. 7:00-15:00)
e-mail: grazyna.maszniew@polsl.pl

Szczegółowe informacje na temat działalności Biura dostępne są na stronie Politechniki Śląskiej/Centrum Obsługi Studiów – zakładka Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i facebook.