Menu Zamknij

PFRON rozpoczyna nabór wniosków do programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna nowy program pod nazwą „Dostępna przestrzeń publiczna”. Ma on na celu m.in. zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej, poprawę dostępności placów zabaw oraz likwidację barier w dostępie do opieki ginekologicznej.

Program realizowany jest w czterech modułach:

  • Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.
  • Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
  • Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe.
  • Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w  technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z  niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery.

W ramach programu można otrzymać do 80% dofinansowania. Wnioski należy składać do 15 lipca 2023 r. wyłącznie elektronicznie przez generator dostępny na stronie https://dpp.pfron.org.pl/.

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z programem i procedurą jego realizacji

W przypadku pytań należy kontaktować się z PFRON mailowo pod adresem dpp@pfron.org.pl lub telefonicznie pod numerem 22 581 84 10 wew. 4, który działa w dni robocze w godzinach 9.00-15.00.