Menu Zamknij

Jak podczas podróży koleją skorzystać z asysty dla osób z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej możliwości poruszania się?

Młoda kobieta na wózku inwalidzkim oczekuje na dworcu kolejowym na wjeżdżający pociąg.

Lato i wakacje to czas zachęcający do podróżowania, w tym za pośrednictwem kolei. Stąd warto wiedzieć, na czym polega usługa asysty dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się, z której można skorzystać na dworcu oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu.

Wsparcie podczas przemieszczania się po terenie dworca kolejowego, peronów, przejść podziemnych, kładek i innych ciągów komunikacyjnych, na których dozwolone jest poruszanie się pieszych, zapewnia PKP S.A. Natomiast asystę  związaną z wejściem i wyjściem do i z pociągu realizuje drużyna konduktorska konkretnego przewoźnika.

1. Asysta przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pociągu

Chęć skorzystania z asysty z pociągu należy zgłosić przewoźnikowi co najmniej 24 godziny przed planowaną podróżą. Można to zrobić telefonicznie pod numerem infolinii przewoźnika lub elektronicznie, jeśli udostępniony został adres e-mail lub formularz zgłoszeniowy.

Aby zgłosić potrzebę asysty należy podać informacje wymagane przez przewoźnika. Najczęściej są to:

  • data podróży,
  • relacja (stacja wyjazdu, stacja przyjazdu, stacja przesiadania się) z określeniem, na jakiej stacji potrzebna jest pomoc,
  • planowane godziny odjazdu i przyjazdu,
  • numer wagonu i miejsca – jeżeli podróż będzie odbywała się pociągiem (wagonem) z rezerwacją miejsc,
  • rodzaj ograniczenia w poruszaniu się i oczekiwana forma asysty,
  • informacja czy w podróży będzie uczestniczyła inna osoba (opiekun) lub pies asystujący,
  • informacja o przewożonym przez pasażera bagażu (waga i wielkość),
  • dodatkowe informacje (ważne ze względu na przebieg asysty),
  • telefon kontaktowy do osoby, która będzie odbywać podróż  lub jej opiekuna.

Poniżej linki do stron dotyczących zgłaszania potrzeby asysty u wybranych przewoźników:

2. Asysta przy poruszaniu się po terenie dworca

Aby skorzystać z asysty przy poruszaniu się po dworcu należy odpowiednio wcześniej zadzwonić pod numer pod numerem telefonu 22 474 13 13, wypełnić formularz online (link do formularza) lub wysłać maila na adres: pomocprm@pkp.pl – wówczas w ciągu maksymalnie 30 minut od przyjęcia zgłoszenia ochrona na danym dworcu będzie gotowa do udzielenia asysty.

Na dworzec należy przybyć minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem podróży. Miejsce spotkania z osobą udzielającą asysty znajduje się w holu głównym dworca i jest oznaczone jest niebieską tablicą

Granatowy podłużny prostokąt z białymi piktogramami i napisem "Miejsce oczekiwania na obsługę dworca dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej". Jeden piktogram przedstawia koło otoczone strzałkami skierowanymi w jego stronę a drugi człowieka na wózku inwalidzkim.
źródło: PKP S.A.

W przypadku wysiadania z pociągu asystent oczekuje na peronie i pomaga dotrzeć do oznaczonego miejsca na dworcu lub do wyjścia głównego.

Usługa asysty jest świadczona tylko na części dworców kolejowych – link do informacji z aktualnym wykazem

Przydatne linki dla osób planujących podróż koleją: