Menu Zamknij

iPFRON+ – dofinansowania do kursów języka migowego

Dwie osoby uczą się języka migowego. Nauczyciel pokazuje im znaki.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. o dofinansowanie będzie można wnioskować elektronicznie przez nowy system iPFRON+. Do złożenia wniosku online niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.

Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu iPFRON+.