Menu Zamknij

AntyprzeMOCNI przeciwdziałają przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych

Od 1 stycznia przez cały rok 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach realizuje projekt AntyprzeMOCNI – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin, który uzyskał dofinansowanie o wartości 67 059 euro z Funduszy Norweskich. Celem projektu jest poszerzenie wsparcia dla osób zagrożonych doświadczeniem przemocy w rodzinie, pochodzących z grup defaworyzowanych, czyli osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Mogą one skorzystać np. z warsztatów redukcji napięcia i stresu czy asertywności. Stworzenie i rozwój lokalnego modelu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec wymienionych grup przyczyni się do zwiększenia interdyscyplinarnej współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy. W ramach prowadzonych działań założono m.in. przyznawanie znaku jakości „wrażliwi na przemoc” organizacjom i podmiotom na co dzień mającym kontakt z seniorami i osobami z niepełnosprawnościami. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z pracownikami OPS pod numerami telefonów 514 043 917 lub 501 079 211.

Więcej o projekcie będzie się można dowiedzieć na stoisku OPS podczas imprezy integracyjnej w Parku Chopina 12 maja 2023 od 10:00 do 13:00.

Projekt realizowany w ramach Funduszu Małych Grantów PROGRAMU SPRAWIEDLIWOŚĆ, Obszar Programowy 22 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY 2014-2021.

Plakat projektu AntyprzeMOCNI, na ilustracjach pary osób starszych oraz mężczyzna na wózku inwalidzkim z opiekunem.
źródło: OPS Gliwice