Menu Zamknij

Środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

W 2023 r. pula przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 5 941 455,00 zł na realizację następujących zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:


1) finansowanie jednorazowych środków dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
2) finansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu,
3) finansowanie instrumentów i usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy,
niepozostających w zatrudnieniu,
4) dofinansowanie osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą do oprocentowania
kredytu bankowego zaciągniętego na jej kontynuowanie,
5) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
6) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
7) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
8) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
9) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje na temat powyższych świadczeń dostępne są w zakładce Dofinansowanie PFRON