Menu Zamknij

Strona główna


Teatr Miejski w Gliwicach pozyskał z PFRON grant w wysokości 156 500,00 zł na realizację projektu „Teatr w strefie ciszy”. ...


Miasto Gliwice przystąpiło do programu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Jednym z modułów tego programu jest projekt ...


Zarządzeniem nr PM - 7119/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 grudnia 2022 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację ...